Myomax-Gen

Myomax-gen

Schapen hebben dubbelstreng-DNA: Op beide strengen kan het Myomax-gen voorkomen
(MM) of op 1 van de twee (Mm) of op beide strengen niet (mm).

Bij een paring worden de genen van één van de beide strengen doorgegeven aan hun
nakomelingen. Wanneer men de gensamenstelling van beide ouders weet, kan men dus de genensamenstelling van de nakomelingen voorspellen.

 

Voorbeeld:

 

moeder MM x vader MM --> alle lammeren uit deze paring zijn MM

moeder MM x vader Mm --> 50% v d lammeren zijn MM en 50% zijn Mm

moeder Mm x vader Mm --> 50% v d lammeren zijn Mm, 25% MM en 25% mm

moeder mm x vader Mm --> 50% v d lammeren zijn mm en 50% zijn Mm

 

De Mm en MM dieren worden dragers van het gen genoemd.

 

MM-dieren noemt men ook wel dubbel Myomax. Om extra aandacht op MM te vestigen
worden deze dieren Myomax-Gold-dragers genoemd.

 

Volgens de huidige inzichten hebben Myomax-dragers een betere bespiering dan de niet-
Myomax-dragers. Bovendien is tot heden niet aangetoond, dat Myomax-dragers andere

eigenschappen zouden bezitten die in hun nadeel zijn.