Swifter

Swifter

Sinds 1994 fokken wij Swifter schapen vanwege zijn goede fokeigenschappen.

De Swifter heeft gemiddeld een langere levensduur dan andere schapenrassen. Ons fokdoel is een economisch schaap met een goede melkgift, ruim gebouwd met voldoende lengte, bespiering en beenwerp, voldoende lammeren en weinig geboorte problemen.

De eigenschappen van de Swifter zijn:

  • prima moedereigenschappen
  • rustig karakter
  • hoge vruchtbaarheid
  • lang bronstseizoen
  • hoge melkgift
  • goede slachtkwaliteit
  • weinig geboorteproblemen

De Swifter-ooien zijn goede moeders voor hun vele lammeren, ze hebben een goed uier en geven veel melk.
Kunstmatige opfok van lammeren is meestal niet nodig.

 

De Swifters van de Witte Schuur werpen vanaf de 1e worp bijna allemaal 2 lammeren, de 2e worp gemiddeld 2,5 lam. Het geboorteproces verloopt bijna altijd zonder problemen.