Stichting Vrienden van De Witte Schuur

In februari 2014 is de stichting 'Vrienden van De Witte Schuur’ opgericht door gepassioneerde en betrokken vrijwilligers van de Witte Schuur.

De stichting heeft het doel om onder andere financieel, met goederen en met vrijwilligers steun te bieden aan activiteiten van de Witte
Schuur die het welzijn bevorderen van de deelnemers die gebruik maken van de dagbesteding.


De stichting wil de vele vormen van individuele steun aan de Witte Schuur continueren en verder gezamenlijk uitbouwen. Door  alle bezuinigingen in de zorg is de financiering ook steeds verder onder druk komen te staan en is de bijdrage van deze stichting meer dan noodzakelijk geworden.