Theater - Muziek

Theaterles is meestal voor projecten zoals ons jaarlijks 'Kersttheater', een levend kerstspel waar veel van onze deelnemers aan mee doen .

De deelnemers schilderen en bouwen zelf de decors voor een prachtige achtergrond van het theaterstuk. Het theaterstuk wat uitgevoerd door onze deelnemers wordt door veel toeschouwers bezocht wordt.

 

Ook de openingsact van het "Goilberdingerklompenpad "is door onze deelnemers gespeeld.

De theaterlessen worden verzorgd door een theatermaker.

 

De muziekles vindt één keer per week in kleine groepen plaats op de belevingsgroep.

Er worden instrumenten bespeeld en liedjes gezongen, onder leiding van muziektherapeut: 'Dominiek Boland'.